Εκπίπτει της φορολογίας η δωρεά μου;

Παρόλο που το Avaaz είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, οι δωρεές προς το Avaaz δεν εκπίπτουν της φορολογίας. Η έδρα του Avaaz είναι στις ΗΠΑ, όπου υπάρχουν δύο ειδών μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. 

Οι τύπου 501(c3)s, οι οποίοι είναι οργανισμοί με φιλανθρωπικό έργο, και οι 501(c4)s, οι οποίοι επίσης είναι μη κερδοσκοπικοί αλλά τους επιτρέπεται να οργανώνουν εκστρατείες με πολιτικό περιεχόμενο. Γι’ αυτό το λόγο οι δωρεές προς τις 501(c4)s δεν εκπίπτουν της φορολογίας. Προς το παρόν το Avaaz έχει μόνο μία έδρα, στις ΗΠΑ.