Πώς χρηματοδοτείται το Avaaz;

Από τις αρχές του 2010 έχουμε καταφέρει να χρηματοδοτούμαστε στο 100% από τα μέλη μας και είμαστε υπερήφανοι για αυτό. Ως μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ, κάθε χρόνο τα οικονομικά μας υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο που διεξάγεται από ανεξάρτητη εταιρεία. Μπορείς να δεις τις λογιστικές καταστάσεις μας εδώ: https://www.avaaz.org/el/avaaz_expenses_and_financial_information/